""
  C    
"" "" "" ""
( )
-

  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\nenetski_reg_rf4_zn.gif  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\nenetski_reg_rf5_zn.gif  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\nariyan-mar_s1_zn.gif  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\nariyan-mar_rf1_zn.gif  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\amderma_rf1_zn.gif  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\amderma_rf2_zn.gif

2007 .
-
1978 .
-
2001 .

. . 2007 .

2016 .
  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\andegski_rf2_zn.gif  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\velikovisochnyi_rf1_zn.gif  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\zapolyarnyi-nenetski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\iskatelei_rf2_zn.gif  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\kaninski_rf1_zn.gif

2013 .

2007 .

2012 .

2008 .

2012 .

2010 .
  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\karski_rf1_zn.gif  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\kolguevski_rf1_zn.gif  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\kotkinski_rf4_zn.gif  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\malozemelski_rf1_zn.gif  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\omski_rf1_zn.gif  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\peshski_rf1_zn.gif  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\primorsko-kuiski_rf1_zn.gif

2009 .

2013 .

2015 .

2011 .

2010 .

2009 .
-
2010 .
  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\pustozyorski_rf1_zn.gif  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\telvisochny_rf1_zn.gif  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\timanski_rf1_zn.gif  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\horei-verski_rf1_zn.gif  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\hoseda-hardski_rf1_zn.gif  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\shoinski_rf1_zn.gif  \Arms\Nenetski_avtonomnyi_okrug\yusharski_rf1_zn.gif
Ǩ
2006 .

2004 .

2009 .
-
2009 .
-
2009 .

2010 .

2009 .