""
  C  -  
"" "" "" ""
( )

-
  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/hmao_reg_r3_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/hmao_reg_r4_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/hmao_reg_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/hmao_reg_rf2_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/hmao_reg_rf10_zn.gif

1856 .

1856 .

1995 .
  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/hanty-mansiisk_rf3_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/agirish_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/alyabievski_rf1_zn.gif
-
2002 .

2007 .

2010 .

1995 .

2020 .
  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/andra_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/barsovo_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/beloyarski_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/beloyarski_rf2_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/beloyarski_rf3_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/beryozovo_r2_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/beryozovo_k1_zn.gif

2014 .

2010 .

1996 .

2000 .

2001 .
Ш
1785 .
Ш
1865 .
  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/beryozovo_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/beryozovski_c_rf2_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/bolchary_rf2_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/vahovsk_rf1_zn.png  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/vykatnoi_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/gornopravdinsk_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/zelenoborsk_rf1_zn.gif
Ш
2014 .
Ш -
2001 .

2014 .

. 2010 .

2015 .

2007 .

2007 .
  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/igrim_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/izluchinsk_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/izluchinsk_rf2_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/kamennoe_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/karymkary_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/kogalym_rf2_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/kommunisticheski_rf2_zn.gif

1995 .

1998 .

2007 .

2017 .

2017 .

1998 .

2016 .
  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/kondinski_c_rf2_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/kondinski_c_rf3_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/langepas_s1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/langepas_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/langepas_rf3_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/lokosovo_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/lugovoi_rf2_zn.gif
-
2000 .
-
2001 .

1982 .

1996 .

1997 .

2014 .

2016 .
  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/lugovskoi_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/lyamina_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/lyantor_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/lyantor_rf2_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/malinovski_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/malyi-atlym_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/megion_s1_zn.gif

2014 .

2020 .

1996 .

2006 .

2022 .

2016 .

  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/megion_s2_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/megion_rf2_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/nefteyugansk_s1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/nefteyugansk_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/nefteyugansk_rf2_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/nefteyugansk_rf3_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/nefteyugansk_rf5_zn.gif

1977 .

2001 .


1997 .

. . 2006 .

2007 .

2008 .
  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/nefteyuganski_c_rf3_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/nizhnevartovsk_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/nizhnevartovsk_rf2_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/nizhnevartovsk_rf4_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/nizhnevartovski_c_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/nizhnevartovski_c_rf2_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/nizhnesortymski_rf1_zn.gif
-
2004 .

1- 1992 .

2- 1992 .

1999 .

- 1996 .

- 2007 .

2009 .
  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/novoagansk_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/nyagan_s1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/nyagan_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/nyagan_rf4_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/oktyabrski_c_rf2_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/oktyabrskoe_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/ohteurie_rf1_zn.gif

2011 .

1990 .

1- . . 2002 .

2003 .
-
2001 .

2014 .

2011 .
  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/peregrebnoe_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/pionerski_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/poikovski_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/pokachi_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/pokachi_rf2_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/pokachi_rf3_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/polnovat_rf1_zn.gif

2018 .

2016 .

2006 .

. . 1999 .

2000 .

2013 .

2012 .
  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/pripolyarnyi_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/pyt-yah_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/pyt-yah_rf2_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/raduzhny_s1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/raduzhny_rf2_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/russkinskaya_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/saranpaul_rf1_zn.gif

2017 .
-
. . 1999 .
-
2000 .

1965 .

2000 .

2013 .

2010 .
  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/sergino_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/sovetski_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/sovetski_c_rf2_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/solnechnyi_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/surgut_st1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/surgut_r1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/surgut_k1_zn.gif

2011 .

2006 .
-
1997 .

2009 .

1635 .

1785 .

1867 .
  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/surgut_s2_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/surgut_rf4_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/surgut_rf5_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/surgutski_c_rf2_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/sytomino_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/tayozhnyi_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/talinka_rf1_zn.gif


2002 .

2003 .
-
2007 .

2021 .

2009 .

2010 .
  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/talinka_rf2_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/tundrino_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/ugut_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/ult-yagun_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/unyugan_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/urai_s1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/urai_rf1_zn.gif

2017 .

2019 .

2010 .
-
2010 .

2015 .


1- 1997 .
  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/urai_rf2_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/urai_rf4_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/fyodorovski_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/fyodorovski_rf2_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/hanty-mansiiski_c_rf4_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/shapsha_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/sherkaly_rf1_zn.gif

2- 1997 .

1997 .
Ԩ
17.06.2008 .
Ԩ
14.07.2008 .
-
- 2002 .

2013 .

2018 .
  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/yugorsk_rf1_zn.gif  /Arms/Hanty-Mansiiski_avtonomnyi_okrug/yugorsk_rf3_zn.gif

1996 .

2004 .
   \ProHer.files/fon_blazon_stamp.gif  \ProHer.files/fon_blazon_stamp.gif  \ProHer.files/fon_blazon_stamp.gif