""
  C   
"" "" "" ""
( )


  \Arms\Nizhegorodskaya_oblast\nizhni-novgorod_reg_r4_zn.gif  \Arms\Nizhegorodskaya_oblast\nizhni-novgorod_rf3_zn.gif  \Arms\Nizhegorodskaya_oblast\bolshemurashkinski_c_rf2_zn.gif  \Arms\Nizhegorodskaya_oblast\varnavino_r1_zn.gif  \Arms\Nizhegorodskaya_oblast\varnavino_k_zn.gif  \Arms\Nizhegorodskaya_oblast\vetluga_r1_zn.gif  \Arms\Nizhegorodskaya_oblast\vetluga_k1_zn.gif
. .
1856 .

2006 .
.
- 2012 .

1779 .

1860 .

1779 .

1860 .
  \Arms\Nizhegorodskaya_oblast\vetluzhski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Nizhegorodskaya_oblast\gorbatov_r1_zn.gif  \Arms\Nizhegorodskaya_oblast\gorodetski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Nizhegorodskaya_oblast\lyskovski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Nizhegorodskaya_oblast\pavlovski_c_rf3_zn.gif  \Arms\Nizhegorodskaya_oblast\sechenovski_c_rf2_zn.gif  \Arms\Nizhegorodskaya_oblast\sokolski_c_rf1_zn.gif
-
2019 .

1781 .
-
2000 .
-
2006 .
-
2019 .
-
2019 .
-
2003 .
  \Arms\Nizhegorodskaya_oblast\spasski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Nizhegorodskaya_oblast\tonshaevski_c_rf1_zn.gif
-
2005 .
-
2009 .
   \ProHer.files/fon_blazon_stamp.gif  \ProHer.files/fon_blazon_stamp.gif  \ProHer.files/fon_blazon_stamp.gif