""
  C   
"" "" "" ""
( )


  \Arms\Krasnoyarski_krai\krasnoyarski_reg_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\krasnoyarsk_r6_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\abanski_c_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\achinsk_r1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\balahtinski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\birilyusski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\bogotol_rf1_zn.gif

1999 .

1851 .
-
2020 .

1785 .
-
2008 .
-
2013 .

2004 .
  \Arms\Krasnoyarski_krai\boguchany_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\bolshemurtinki_c_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\bolsheuluiski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\vasilievski_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\vorogovski_rf3_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\dzerzhinski_c_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\divnogorsk_s1_zn.gif

2004 .

- 2012 .
-
2004 .

2012 .

2011 .
-
2020 .

  \Arms\Krasnoyarski_krai\divnogorsk_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\divnogorsk_rf3_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\divnogorsk_rf4_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\dudinka_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\eniseisk_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\eniseiski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\ermakovski_c_rf2_zn.gif

1- . . 2009 .

1995 .

2020 .

2001 .

1998 .
-
2009 .
-
2007 .
  \Arms\Krasnoyarski_krai\zheleznogorsk_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\zaozyornyi_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\zaozyornyi_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\zlatorunovski_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\zotinski_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\igarka_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\idrinski_c_rf1_zn.gif

2002 .
Ǩ
2001 .
Ǩ
2004 .

2012 .

2011 .

2003 .
-
2011 .
  \Arms\Krasnoyarski_krai\idrinskoe_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\ilanski_c_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\ilanski_c_rf3_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\iliinski_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\kaierkan_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\kansk_r1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\kansk_rf3_zn.gif

2010 .
-
2012 .
-
2019 .

2012 .

2000 .

1855 .

2010 .
  \Arms\Krasnoyarski_krai\karatuzski_c_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\kulunski_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\kuragino_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\kuraginski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\lazurnenskoe_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\lokshinski_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\maloimyshski_rf1_zn.gif
-
2009 .

2012 .

2011 .

2002 .

2010 .

2012 .

2012 .
  \Arms\Krasnoyarski_krai\manski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\minusinsk_r1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\minusinsk_k1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\mihailovski_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\motyginski_c_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\nazarovski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\nizhneingashski_c_rf1_zn.gif
-
2009 .

1854 .

1864 .

2012 .
-
2011 .
-
2010 .
-
2008 .
  \Arms\Krasnoyarski_krai\nizhnyaya-poima_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\novosyolovski_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\novosyolovski_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\novosydinski_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\norilsk_s1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\norilsk_s2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\norilsk_s5_zn.gif

2007 .
Ѩ
2012 .
Ѩ -
2012 .

2012 .

1972 .

1-

4-
  \Arms\Krasnoyarski_krai\norilsk_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\ozerouchumski_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\partizanski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\priluzhski_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\prirechenski_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\svetlogorsk_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\severo-eniseiski_c_rf2_zn.gif

2000 .

2012 .
-
2008 .

2012 .

2012 .

2010 .
-
- 2011 .
  \Arms\Krasnoyarski_krai\snezhnogorsk_rf1_zn.gif , , , 2012 .  \Arms\Krasnoyarski_krai\sosnovoborsk_rf1_zn.gif (-) (. (-) ), , , 1998 . , , , 2002 . , , , 2012 . , , , 1995 .

2002 .

2012 .

1996 .
-
1998 .

2002 .

2012 .

1995 .
, , , 2011 . , , ,  2010 .

2011 .

. 2010 .