""
  C   
"" "" "" ""
( )


  \Arms\Krasnoyarski_krai\krasnoyarski_reg_r3_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\krasnoyarski_reg_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\krasnoyarsk_r0_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\krasnoyarsk_r1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\krasnoyarsk_r4_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\krasnoyarsk_r5_zn.gif

1999 .

1724 .

1804 .

1- 1850 .

2- 1850 .
  \Arms\Krasnoyarski_krai\krasnoyarsk_r6_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\krasnoyarsk_r7_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\krasnoyarsk_s6_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\krasnoyarsk_s7_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\krasnoyarsk_rf1_zn.gif

( ) 1878 .

3- 1850 .

1851 .

6-

7-

1994 .
  \Arms\Krasnoyarski_krai\krasnoyarsk_rf3_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\krasnoyarsk_rf4_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\abanski_c_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\achinsk_r1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\balahtinski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\birilyusski_c_rf1_zn.gif

2008 .
-
2020 .

1785 .
-
2013 .
-
2008 .
  \Arms\Krasnoyarski_krai\bogotol_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\boguchany_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\bolshemurtinki_c_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\bolsheuluiski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\vasilievski_rf1_zn.gif

2004 .

2010 .

2004 .

- 2012 .
-
2004 .

2012 .
  \Arms\Krasnoyarski_krai\vorogovski_rf3_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\dzerzhinski_c_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\divnogorsk_s1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\divnogorsk_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\divnogorsk_rf3_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\divnogorsk_rf4_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\dudinka_rf2_zn.gif

2011 .
-
2020 .


1- . . 2009 .

1995 .

2020 .

2001 .
  \Arms\Krasnoyarski_krai\eniseisk_r1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\eniseisk_r3_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\eniseisk_r5_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\eniseisk_k1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\eniseisk_s1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\eniseisk_s2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\eniseisk_rf1_zn.gif

1730 .

1785 .

1804 .

1864 .

1-

2-

  \Arms\Krasnoyarski_krai\eniseisk_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\eniseiski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\ermakovski_c_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\zheleznogorsk_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\zaozyornyi_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\zaozyornyi_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\zlatorunovski_rf2_zn.gif

1998 .
-
2009 .
-
2007 .

2002 .
Ǩ
2001 .
Ǩ
2004 .

2012 .
  \Arms\Krasnoyarski_krai\zotinski_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\igarka_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\idrinski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\idrinskoe_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\ilanski_c_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\ilanski_c_rf3_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\iliinski_rf1_zn.gif

2011 .

2003 .
-
2011 .

2010 .
-
2012 .
-
2019 .

2012 .
  \Arms\Krasnoyarski_krai\kaierkan_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\kansk_r1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\kansk_k1_zn.png  \Arms\Krasnoyarski_krai\kansk_s1_zn.png  \Arms\Krasnoyarski_krai\kansk_rf1_zn.png  \Arms\Krasnoyarski_krai\kansk_rf2_zn.png  \Arms\Krasnoyarski_krai\kansk_rf3_zn.gif

2000 .

1855 .

1864 .


1- . . 2010 .

2- . . 2010 .

2010 .
  \Arms\Krasnoyarski_krai\karatuzski_c_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\kulunski_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\kuragino_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\kuraginski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\lazurnenskoe_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\lokshinski_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\maloimyshski_rf1_zn.gif
-
2009 .

2012 .

2011 .

2002 .

2010 .

2012 .

2012 .
  \Arms\Krasnoyarski_krai\manski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\minusinsk_r1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\minusinsk_k1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\minusinsk_rf1_zn.png  \Arms\Krasnoyarski_krai\minusinsk_rf2_zn.png  \Arms\Krasnoyarski_krai\minusinsk_rf3_zn.png  \Arms\Krasnoyarski_krai\mihailovski_rf1_zn.gif
-
2009 .

1854 .

1864 .

1997 .

. . 2010 .

2020 .

2012 .
  \Arms\Krasnoyarski_krai\motyginski_c_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\nazarovski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\nizhneingashski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\nizhnyaya-poima_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\novosyolovski_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\novosyolovski_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\novosydinski_rf1_zn.gif
-
2011 .
-
2010 .
-
2008 .

2007 .
Ѩ
2012 .
Ѩ -
2012 .

2012 .
  \Arms\Krasnoyarski_krai\norilsk_s1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\norilsk_s2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\norilsk_s5_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\norilsk_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\ozerouchumski_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\partizanski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\priluzhski_rf1_zn.gif

1972 .

1-

4-

2000 .

2012 .
-
2008 .

2012 .
  \Arms\Krasnoyarski_krai\prirechenski_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\svetlogorsk_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\severo-eniseiski_c_rf2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\snezhnogorsk_rf1_zn.gif , , , 2012 .  \Arms\Krasnoyarski_krai\sosnovoborsk_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\staroturuhansk_r1_zn.gif

2012 .

2010 .
-
- 2011 .

2002 .

2012 .

1996 .

1765 .
  \Arms\Krasnoyarski_krai\staroturuhansk_r2_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\staroturuhansk_r4_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\taimyrski_c_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\talnah_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\sharypovo_rf4_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\uyar_rf1_zn.gif  \Arms\Krasnoyarski_krai\uyar_rf2_zn.gif

1785 .

1804 .
-
1998 .

2002 .

2012 .

1995 .

2011 .
  \Arms\Krasnoyarski_krai\hatanga_rf1_zn.gif

. 2010 .