""
  C  - 
"" "" "" ""
( )
-
-
  /Arms/Karachaevo-Cherkesskaya_respublika/karachaevo-cherkessia_reg_rf3_zn.gif  /Arms/Karachaevo-Cherkesskaya_respublika/cherkessk_k1_zn.gif  /Arms/Karachaevo-Cherkesskaya_respublika/cherkessk_s1_zn.gif  /Arms/Karachaevo-Cherkesskaya_respublika/cherkessk_s2_zn.gif  /Arms/Karachaevo-Cherkesskaya_respublika/cherkessk_rf1_zn.gif  /Arms/Karachaevo-Cherkesskaya_respublika/zelenchukski_c_rf2_zn.gif

1875 .

1-

2-

2001 .
-
2017 .
-
2002 .
   \ProHer.files/fon_blazon_stamp.gif  \ProHer.files/fon_blazon_stamp.gif  \ProHer.files/fon_blazon_stamp.gif