""
  C    
"" "" "" ""
( )


  /Arms/Chukotski_avtonomnyi_okrug/anadyr_rf1_zn.gif  /Arms/Chukotski_avtonomnyi_okrug/anadyrski_c_rf1_zn.gif  /Arms/Chukotski_avtonomnyi_okrug/bilibinski_c_rf1_zn.gif  /Arms/Chukotski_avtonomnyi_okrug/chaunski_c_rf1_zn.gif  /Arms/Chukotski_avtonomnyi_okrug/chukotski_c_rf2_zn.gif  /Arms/Chukotski_avtonomnyi_okrug/egvekinot_rf1_zn.gif

2005 .
-
2008 .
-
2001 .
-
2002 .
-
2012 .

2006 .
   \ProHer.files/fon_blazon_stamp.gif  \ProHer.files/fon_blazon_stamp.gif  \ProHer.files/fon_blazon_stamp.gif